Make your own free website on Tripod.com

Vakfın Kuruluşu
Home Vakfın Kuruluşu Vakfın Amaçları Vakfın Faaliyetleri Yönetim Kurulu Üyeleri Tesisler Tesislerden Görüntüler Yardımlarınız İçin

CEMİYET-İ HAYRİYE VAKFININ KURULUŞU

        Cemiyet-i Hayriye Vakfı ülkesine ve beldesine hizmet aşkıyla dolu hayırsever ve müteşebbis insanların sosyal yardımlaşma ve kamu yararına hayır işleri yapmak gayesiyle ve bu konuda Konya'da görülen boşluğu doldurmak için biraraya gelerek 1976 yılında kurdukları bir vakıftır.

        14 kurucu üyenin kurduğu vakıf, o tarihlerde emsal vakıflara tanınan "Vergi Muafiyetinin" nin Cemiyet-i Hayriye Vakfı'nada tanınması için Maliye Bakanlığına başvurmuş, Maliye Bakanlığı'nın tavsiye ve telkini sonucunda 903 sayılı kanunun 4. maddesine uygun olarak 26.10.1976 tarihindeki Bakanlar Kurulu toplantısında başvuru görüşülerek 7/13117 sayılı kararla vakfa vergi muafiyeti tanınmasına karar verilmiştir. Vakfın vergi muafiyeti halen devam etmektedir.