Make your own free website on Tripod.com

Vakfın Amaçları
Home Vakfın Kuruluşu Vakfın Amaçları Vakfın Faaliyetleri Yönetim Kurulu Üyeleri Tesisler Tesislerden Görüntüler Yardımlarınız İçin

CEMİYET-İ HAYRİYE VAKFININ AMAÇLARI

        Aramızdan ayrılmış bulunan ve halen yaşayan hamiyetli büyüklerimizin (mütevelli heyetimizin) teşebbüsleri ile 26.10.1976 tarihinde Bakanlar Kurulunca 903 sayılı kanunun 4.maddesine göre kurulmuş olan Cemiyet-i Hayriye Vakfı'nın kamu yararına hayır işleri yapmak, sosyal faaliyet ve hizmetlerde bulunmak esas amacı olmakla birlikte vakıfnamede yazılı belli başlı amaçları şunlardır.

        1) Sağlık Hizmetleri Yönünden; Hataneler,Dispanserler,Huzur ve Dinlenme EvleriiYatalak Yaşlılar için Bakım Yurtları ve Merkezleri inşa etmek,işletmek,bakıma muhtaç büyükler ve çocuklar için koruyucu ve bakıcı aileler temin etmek,doğuştan veya sonradan olma sakatlara yardım etmek ve bakmak.

        2) Memleket kültürüne,eğitimine bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yönünden; Erkek ve kız öğrenciler için ilk,orta,lise ve üniversiteler açmak, açılanlara yardım etmek,bu öğrencilere yurt temin etmek,fakir ve muhtaç durumda olan öğrencilere kredi ve burs vermek.

        3) Sosyal Yardımlaşma Yönünden;

            a) Fakir ve muhtaçlara,

            b) Yoksullara, kimsesizlere, dul ve yetimlere,

            c) Gerekli görülen cami, köprü, yol, kabristan, çeşme, tuvalet, çıplak dağları ağaçlandırmak gibi,

            d) Arsası vakfımıza ait olup, hizmet binası vakfımız tarafından yaptırılıp hizmete açılan daha sonra işletmesi Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne devredilen Dr. İsmail IŞIK Huzur ve Dinlenme Evi ve yapımı tamamlanıp hizmete yakın bir zamanda açılacak olan Yatalak Hastalar Bakım ve Dinlenme Evinin bir kısım giderlerini ve hastanelerde kalan hastaların ilaç masraflarını karşılamak, gibi geniş kapsamlı yardımlardan burada bir kaçını saymış bulunuyoruz.

        Bu gayemize matuf olarak,

        1) Fakir ve muhtaçlardan : Şu anda 210 civarında dul, yetim, kimsesiz, yaşlı, sakat ve hastalıklı olanlara her ay sizlerden toplanan bağış ve teberrularla yaşatmaya çalışıyoruz.

        Vakfımızda kayıtlı bulunup yardım alanlardan, dul bayan adedi 73 Adet, dul 1 Çocuklu olan 37 Adet, dul 2 Çocuklu olan 39 Adet, dul 3 Çocuklu olan 37 Adet, dul 4 Çocuklu olan 14 Adet, dul 5 Çocuklu olan 9 Adet olup Toplam:210 Aile şu anda hem nakdi yardım almakta hem de gıda yardımı almaktalar. Bu sayı her ay artmaktadır.

        2) Yapılan bu düzenli yardımların yanı sıra vakfımıza müracaat eden kimsesiz ve yoksul kişilere imkanlarımız ölçüsünde zaman zaman nakdi ve gıda yardımlarında bulunmaktayız.

        3) Fakir zor durumda bulunan öğrencilere karşılıksız burs yardımı yapmaktayız. Şu anda vakfımız tarafından burs verilmekte olan lise seviyesinde 23, Üniversite seviyesinde 121 öğrenci bulunmaktadır. Bu sayıları imkanlarımız ölçüsünde artırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu öğrencilerimize okulların açıldığı ay başlayıp okulları kapanıncaya kadar her ay düzenli olarak burs vermekteyiz.

        4) Vakfımıza bağışlanan gayrimenkullerden bağışçının şartı gereği cami bakım ve onarımlarıda her yıl muntazam olarak yaptırılmaktadır.

        5) Fakirlere gıda ve para yardımının yanı sıra düzenli olarak giyecek yardımları da yapılmaktadır. Yapılan bu yardımların artarak devam etmesinde sizlerinde bizlere yardımcı olmanızı bekleriz.

        Yapacağınız gayrimenkul, menkul mallar ile Kurban bedelini yatırdığınızda sizlerin namına Kurban kestirip fakirlere dağıtılmasını üstlenmiş bulunuyoruz. Teberrularınız en yoksul ve muhtaçlara en titiz şekilde tespit edilerek verilmektedir. Emin olmanızı bildiririz.

    Bizi telefonla aradığınız takdirde yarinize gelerek ziyaret edebiliriz.

    Yardımlarınız için şimdiden Teşekkür Eder, Yüce Allah'tan bol kazançlı günler vermesini temenni ederiz.

        Nakdi yardımlarınız için,

        Vakıflar Bankası Konya Şubesi

        Hesap No: 2001928