Make your own free website on Tripod.com

Yönetim Kurulu Üyeleri
Home Vakfın Kuruluşu Vakfın Amaçları Vakfın Faaliyetleri Yönetim Kurulu Üyeleri Tesisler Tesislerden Görüntüler Yardımlarınız İçin

CEMİYETİ HAYRİYE VAKFI

YÖNETİM KURULU

ÜYELERi

 

 

Ramazan Fahri ERCAN

(Avukat)

Başkan

 

                                                                

Ahmet Hilmi ELLİİKİ

(İnşaat Mühendisi)

Başkan Yrd.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                          

                                                                                       Özcan ÇİMİ                          Mustafa Lütfi YILMAZ                        Muzaffer ELLİİKİ

                                                                                          (Mimar)                            (Yeminli Mali Müşaviri)                            (Emekli) 

                                                                                         Sekreter                                   (Muhasip Üye)                                (Veznedar Üye)

 

                           

                                                                Asım ELLİİKİ                    Serdar IŞIK                 Celalettin KAYMAKZADE            Ali İhsan BAŞTAŞ

                                                                                        (Emekli)                            (Mimar)                                 (Tüccar)                                    (Sarraf)

                                                                                    Yönetim Krl.Üy.               Yönetim Krl.Üy.                   Yönetim Krl.Üy.                        Yönetim Krl.Üy.