Make your own free website on Tripod.com

Tesisler
Home Vakfın Kuruluşu Vakfın Amaçları Vakfın Faaliyetleri Yönetim Kurulu Üyeleri Tesisler Tesislerden Görüntüler Yardımlarınız İçin

 

                           VAKFIN AMACINA UYGUN OLARAK MEYDANA GETİRDİĞİ TESİSLER

 

        1- Konya'nın Meram İlçesi hudutları içerisinde Köyceğiz Mahallesindeki arazi üzerinde o tarihlerde yalnızca

 dernek statüsü ile faaliyet gösteren Cemiyet-i Hayriye tarafından 1962 yılında inşaatına başlanılan Dr. İsmail

 Işık Huzur ve Dinlenme Evi 1966 yılında tamamlanarak zamanın Başbakanı Sayın Süleyman Demirel tarafından

 açılışı yapılarak hizmete açılmış, daha sonra 49 yıl süreyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

 Genel Müdürlüğüne işletilmek üzere bila ücret devredilmiştir. Dr. İsmail Işık Huzur ve Dinlenme Evinde halen

  200 cıvarında bakıma muhtaç yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız barınmaktadır.

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        2- Dr. İsmail Işık Huzur ve Dinlenme evinin bulunduğu arazi üzerinde vakıf tarafından çevre sakinleri ile

 huzurevinde kalanların dini vecibelerini ifa etmeleri için güzel bir camii inşa edilmiştir.

 

  

  Dr.İsmail Işık Huzur ve Dinlenme Evinin bulunduğu arazi üzerindeki Cemiyet-i Hayriye Vakfı tarafından Yapılan camii

 

 

         3- Zamanla gelişen gereksinimler ve vakıfnamedeki amaçlar doğrultusunda Konya ve civarındaki il ve

 ilçelerin halkına hizmet etmek gayesiyle yatalak yaşlılar için bir bakım ve tedavi merkezinin inşa edilmesi

 zarureti doğmuş, 1984 yılında Konya Valisi merhum Kemal Katıtaş'ında destek ve himayesinde bu merkezin

 inşaatına başlanmıştır. 1 idari, 4 hastane olmak üzere 5 bloktan oluşan 400 yatak kapasiteli Güçsüzler Yurdu

 ve Yatalak Yaşlılar Bakım ve Tedavi Merkezi'nin vakfın kendi imkanları ile tamamlanan İdari Blok'u 1991 yılında

 resmi törenle açılarak Huzurevine ilave edilmek suretiyle daha fazla insanımıza hizmet vermeye başlamıştır.

 Cemiyet-i Hayriye Vakfı'nın dar ve kısıtlı imkanları ile kaba inşaatı tamamlanan 4 bloktan oluşan hastane

 bölümü mali gücümüzü aşması sebebiyle 49 yıl süreyle resmi protokolle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

 Kurumu'na devtredilmiştir. Yatalak Yaşlılar Hastanemizin inşaatı genel bütçeden temin edilen ödeneklerle

 Konya İl Bayındırlık Müdürlüğü'nce halen devam etmekte olup en kısa sürede hizmete açılması en büyük

 dileğimizdir.

         Huzurevi ile Yatalak Yaşlılar Bakım ve Tedavi Merkezi'nin açılışı yapılan bölümünde be müesseselerin

 kurucusu olması sebebiyle Cemiyet-i Hayriye Vakfı'nın % 15 oranında kontenjanı bulunmakta olup gerektiğin-

 de vakıfta kayıtlı fakir ve bakıma muhtaç düşkünler için bu kontenjan hakkı kullanılmakta, bu insanların

 barınmaları ve ömürlerinin son döneminde huzurlu ve rahat yaşamaları sağlanmaktadır.

        Dr. İsmail Işık Huzurevi ve Ytalak Yaşlılar Bakım ve Tedavi Merkezi'nin çevre düzenleme , ağaçlandırma ve

 yaşillendirme işleri Konya Büyükşehir ve Meram Belediyesinin katkıları ile vakfımızca yapılmış olup bu binaların

 bakım ve onarımvesair giderleride yine vakfımızca karşılanmaktadır.